Antiquariat Hohmann - oeconomie.de
Duncker & Humblot

 

Verlagsverzeichnis Duncker & Humblot.

Berlin, 1975-1992. (6) 538; 210; 203; 246 S.   #31900   EUR ***

[ Firmengeschichte Verlag Katalog DE10 J| 1975 1992 [ Verlagsverzeichnis Duncker & Humblot