Antiquariat Hohmann - oeconomie.de
Treuhandanstalt

 

Offizielles Firmenverzeichnis der Treuhandanstalt.

Darmstadt, Hoppenstedt, 1991. XXIV 31, 510, X 69 S., qt., Kt.   #21696   EUR ***

Erste Ausgabe.[ Wirtschaftsgeschichte Firmengeschichte Nachschlagewerk DDR J| 1991 [ Offizielles Firmenverzeichnis Treuhandanstalt