Antiquariat Hohmann - oeconomie.de
Jung (-Stilling), Johann Heinrich: Lehrbuch der Finanz-Wissenschaft.

Leipzig, Weidmann, 1789: Wiesbaden 1978. (4) IV 220 (8) S., gr.okt., Ldr., OU.   #21259   EUR 23,00

[ Wirtschaftswissenschaft Volkswirtschaft Finanzwissenschaft J| 1789 N| Johann Heinrich Jung-Stilling [ Jung-Stilling Johann ; Lehrbuch Finanzwissenschaft 1789 1978 | 3409101411