Antiquariat Hohmann - oeconomie.de
Zipperling Kessler & Co.
M?ring, Maria: 100 Jahre Zipperling Kessler & Co.

(Hamburg), (Christians), 1958. 56 (6) S., zahlr. Abb., gr.okt., HLn.   #19017   EUR 15,00

Einbandtitel: 100 Jahre ZKC.[ Firmengeschichte Holzwirtschaft Festschrift DE20 Zeit1858 -Zeit1958 P| Johann Kessler P| Johann Gottfried M?ller J| 1958 N| Maria M?ring [ Moering Maria ; Einhundert Jahre Zipperling Kessler & Co 1958 / ZKC