Antiquariat Hohmann - oeconomie.de
Lloyds
Gibb, D(avid) E(ric) W(ilson): Lloyd's of London. A Study in Individualism.

London, Macmillan, 1957. IX, 387 S., (22) Bild- u. Portr.Taf., gr.okt., Ln., Rckn. verblichen, WaV.   #18503   EUR 15,00

[ Firmengeschichte Versicherungen Schiffahrt LandGB SpracheEN J| 1957 N| David E. Gibb [ Gibb David ; Lloyds