Antiquariat Hohmann - oeconomie.de
Hoechst

 

Mitten im Leben.

Frankfurt, Hoechst, (1988). 319 S., zahlr. Abb., gr.qt., Ln., OU.   #15355   EUR ***

Festschrift zum 125jährigen Firmenjubiläum der Hoechst AG. - Fotografien von Dietmar Buchelt, Wolfgang Fritz, Siegfried Himmer, Tom Hollyman, Jan Parik, Peter Sondermann.[ Firmengeschichte Chemie Festschrift DE60 Zeit1863 -Zeit1988 | Photographie J| 1963 [ Mitten Leben / Hoechst 1988