Antiquariat Hohmann

 

Franz Lerner ››


Lerner, Franz: Bürgersinn und Bürgertat. Geschichte der Frankfurter Polytechnischen Gesellschaft 1816-1966.
Frankfurt, Kramer, 1966. 602 S., 2 Faks., 40 Bildtaf., Ln., OU.      #10646    14,00

[ Firmengeschichte Bankwesen Sparkassen Festschrift Ort60 Zeit1816 -Zeit1966 J| 1966 N| Franz Lerner / Lerner Franz ; Buergersinn / Frankfurter Sparkasse 1822 1966